Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp giúp cho doanh nghiệp được hưởng lợi rất nhiều. Nó giúp cho doanh nghiệp được pháp luật và nhà nước bảo vệ kiểu dáng cho sản phẩm của mình. Đa dạng hóa được sản phẩm giúp cho việc tiếp cận khách hàng được dễ dàng hơn và qua đó nâng cao được doanh thu cho doanh nghiệp.

dich-vu-dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep

Lợi ích của việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

Kiểu dáng công nghiệp là một trong những việc quan trọng nhất mà doanh nghiệp khi thực hiện việc đưa sản phẩm ra thị trường. Với tính chất thị trường càng ngày càng cạnh tranh cao cùng với đó là việc xâm hại kiểu dáng càng ngày càng phổ biến thì việc thực hiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp càng ngày càng được chú trọng.

Việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp giúp cho doanh nghiệp được hưởng lợi rất nhiều. Nó giúp cho doanh nghiệp được pháp luật và nhà nước bảo vệ kiểu dáng cho sản phẩm của mình. Đa dạng hóa được sản phẩm giúp cho việc tiếp cận khách hàng được dễ dàng hơn và qua đó nâng cao được doanh thu cho doanh nghiệp.

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ngoài ra còn giúp cho quý khách hàng có những nguồn thu phí từ việc chuyển giao khi sản phẩm của doanh nghiệp bị xâm phạm kiểu dáng.

Tài liệu, thông tin và thủ tục của việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả kiểu dáng;
Tên của kiểu dáng (thể hiện đối tượng cần đăng ký);
Phân loại của kiểu dáng cần đăng ký theo Phân loại quốc tế Locarno (nếu có thể);
Nước ưu tiên, số đơn ưu tiên và ngày ưu tiên của đơn (trong trường hợp đơn có xin hưởng quyền ưu tiên).
06 bộ hình vẽ/ảnh chụp dùng để minh hoạ cho kiểu dáng. Các hình vẽ/ảnh chụp không được vượt quá kích thước của khổ giấy A4 và tất cả các hình vẽ/ảnh chụp phải có cùng tỷ lệ. Số lượng hình vẽ/ảnh chụp trong 01 bộ phải đủ để có thể thể hiện được kiểu dáng (kiểu dáng nhìn từ các phía khác nhau và hình ảnh tổng thể của kiểu dáng);
Bản mô tả vắn tắt kiểu dáng, trong đó có chỉ ra các đặc điểm khác biệt của kiểu dáng xin được bảo hộ;
Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nơi đơn ưu tiên được nộp (trong trường hợp đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris). Tài liệu này có thể được bổ sung trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày nộp đơn.