Dịch vụ đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế

Đối với trang thiết bị y tế phải có tài liệu xác minh nội dung quảng cáo (nếu là tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt) bao gồm các tài liệu về kỹ thuật do nhà sản xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang thiết bị y tế của nước sản xuất chấp nhận hoặc các cơ sở lâm sàng, các viện nghiên cứu được Bộ Y tế Việt Nam ủy quyền thử nghiệm chấp nhận

dich-vu-dang-ky-quang-cao-trang-thiet-bi-y-te

Bạn đang muốn đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế, đang tìm hiểu về thủ tục quảng cáo thiết bị y tế. Và đang thắc mắc về thủ tục quảng cáo trang thiết bị y tế như thế nào?

Thủ tục đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế như sau:

1. Hồ sơ:

Giấy đăng ký quảng cáo;

Đối với trang thiết bị y tế phải có tài liệu xác minh nội dung quảng cáo (nếu là tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt) bao gồm các tài liệu về kỹ thuật do nhà sản xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang thiết bị y tế của nước sản xuất chấp nhận hoặc các cơ sở lâm sàng, các viện nghiên cứu được Bộ Y tế Việt Nam ủy quyền thử nghiệm chấp nhận;

Giấy ủy quyền của đơn vị sở hữu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quảng cáo (đối với đơn vị được ủy quyền thực hiện quảng cáo);

Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, makét quảng cáo.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (02 kịch bản/makét)

2. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3. Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

4. Cơ quan thực hiện:

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

5. Lệ phí nhà nước:

Thẩm định nội dung quảng cáo trang thiết bị, dụng cụ y tế 1.000.000 VNĐ/ hồ sơ.

6. Cơ sở pháp lý:

Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH ngày 16 tháng 11 năm 2001. Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2002.

Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo. Có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng trên công báo.

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTCngày 21 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 07 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y. dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Thông tư bộ VH_BYT số 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT ngày 12/01/2004. Hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo