Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thuốc

Quý khách hàng đang dự tính thực hiện xin giấy phép quảng cáo thuốc và đang chưa rõ :

Thủ tục đăng ký như thế nào?

Cần chuẩn bị những tài liệu, giấy tờ gì?

Thời gian làm việc để có Giấy phép;

Chi phí cho việc đăng ký quảng cáo thuốc?

Kịch bản của mình đã đáp ứng yêu cầu chưa? Nếu chưa, cần chỉnh sửa như thế nào? Lâu hay nhanh? Phải sửa nhiều hay ít? Bao nhiêu lần?

dich-vu-xin-giay-phep-quang-cao-thuoc

Dịch vụ xin cấp Giấy phép quảng cáo thuốc bao gồm:

Giải đáp các thắc mắc tồn tại của khách hàng;

Tư vấn cho khách hàng quy định của pháp luật, những điều cần biết cho việc thực hiện quảng cáo thuốc trên thị trường bằng hình thức quảng cáo trên phương tiện giao thông, quảng cáo trên đài phát thanh (radio), truyền hình, quảng cáo trên bảng, biển, tờ rơi, báo chí, internet, và các phương tiện quảng cáo khác.

Đánh giá các yếu tố, nội dung và khả năng cấp phép của Kịch bản/ Makét đăng ký quảng cáo của khách hàng;

Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi tiến độ duyệt hồ sơ tại Cục quản lý Dược – Bộ y tế;

Tư vấn tập hợp hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc hợp lệ theo quy định của pháp luật, Cung cấp các mẫu văn bản cần thiết