Giấy Phép Quảng Cáo Mỹ Phẩm, Hội Thảo, Sự Kiện Giới Thiệu Mỹ Phẩm

Tổ chức, cá nhân trước khi tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm phải gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định hiện hành về Sở Y tế địa phương nơi tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm. Phong bì đựng hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm”.

Quảng cáo mỹ phẩm: là các hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, bán, sử dụng mỹ phẩm.

Hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm: là hội nghị để giới thiệu hoặc thảo luận chuyên đề với người tiêu dung về các vấn đề chuyên sâu liên quan đến mỹ phẩm.

giay-phep-quang-cao-pham-hoi-thao-su-kien-gioi-thieu-pham

Nội dung quảng cáo mỹ phẩm, Hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm
– phải có đầy đủ các thông tin sau:

Tên mỹ phẩm

Tính năng, công dụng (nêu các tính năng, công dụng chủ yếu của mỹ phẩm nếu chưa thể hiện trên tên sản phẩm)

Lưu ý khi sử dụng (nếu có)

Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, Hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm:

Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

Bản sao phiếu công bố mỹ phẩm đã được cấp

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thư ủy quyền của tổ chức, cá nhân công bố mỹ phẩm cho đơn vị đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

Tài liệu chứng minh các tính năng công dụng của sản phẩm
02 kịch bản quảng cáo hoặc 02 mẫu quảng cáo

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm:

Tổ chức, cá nhân trước khi quảng cáo mỹ phẩm phải gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm theo quy định hiện hành về Sở Y tế nơi đặt trụ sở chính của tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm mỹ phẩm. Phong bì đựng hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm”.

Tổ chức, cá nhân trước khi tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm phải gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định hiện hành về Sở Y tế địa phương nơi tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm. Phong bì đựng hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm”.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các hình thức quảng cáo thực hiện theo Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 của liên Bộ Văn hoá Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông) tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm.