Giấy Phép Quảng Cáo Mỹ Phẩm Trên Báo Chí, Tờ Rơi

Quảng cáo mỹ phẩm: là các hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, bán, sử dụng mỹ phẩm.

Nội dung quảng cáo mỹ phẩm trên báo chí, tờ rơi:
– Phải có đầy đủ các thông tin sau:

giay-phep-quang-cao-pham-tren-bao-chi-roi

Tên mỹ phẩm
Tính năng, công dụng (nêu các tính năng, công dụng chủ yếu của mỹ phẩm nếu chưa thể hiện trên tên sản phẩm)
Lưu ý khi sử dụng (nếu có)
Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm trên báo chí, tời rơi:
Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm
Bản sao phiếu công bố mỹ phẩm đã được cấp
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thư ủy quyền của tổ chức, cá nhân công bố mỹ phẩm cho đơn vị đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm
Tài liệu chứng minh các tính năng công dụng của sản phẩm
02 market quảng cáo