Giấy Phép Quảng Cáo Mỹ Phẩm Trên Phương Tiện Truyền Hình, Truyền Thanh

Tất cả các thông tin trên phải được đọc to, rõ ràng Trường hợp hiển thị bằng chữ trên màn hình các nội dung trên thì tốc độ hiển thị phải phù hợp và cỡ chữ quảng cáo phải đủ lớn đảm bảo rõ rang, dễ đọc

giay-phep-quang-cao-pham-tren-phuong-tien-truyen-hinh-truyen-thanh

Nội dung quảng cáo mỹ phẩm trên phương tiện truyền hình, truyền thanh:
– Phải có đầy đủ các thông tin sau:

Tên mỹ phẩm

Tính năng, công dụng (nêu các tính năng, công dụng chủ yếu của mỹ phẩm nếu chưa thể hiện trên tên sản phẩm)

Lưu ý khi sử dụng (nếu có)

Tất cả các thông tin trên phải được đọc to, rõ ràng Trường hợp hiển thị bằng chữ trên màn hình các nội dung trên thì tốc độ hiển thị phải phù hợp và cỡ chữ quảng cáo phải đủ lớn đảm bảo rõ rang, dễ đọc
Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm trên phương tiện truyền hình, truyền thanh:

Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm.

Bản sao phiếu công bố mỹ phẩm đã được cấp.

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thư ủy quyền của tổ chức, cá nhân công bố mỹ phẩm cho đơn vị đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm.

Tài liệu chứng minh các tính năng công dụng của sản phẩm.

02 kịch bản quảng cáo hoặc và CD.