Quảng Cáo Mỹ Phẩm

Quảng cáo mỹ phẩm được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng: truyền hình, truyền thanh, trang thông tin điện tử (Internet, website), sách, báo chí, tờ rơi, pano, áp phích, vật thể trên không, vật thể dưới nước hoặc các phương tiện quảng cáo khác do đơn vị kinh doanh mỹ phẩm thực hiện hoặc tài trợ, ủy quyền cho đơn vị khác thực hiện và các hoạt động tổ chức hội thảo, thông tin , giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm.

quang-cao-pham

Quảng cáo mỹ phẩm: là các hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, bán, sử dụng mỹ phẩm. Tổ chức hoặc cá nhân đều có quyền quảng cáo về mỹ phẩm do mình sản xuất và phân phối.

Quảng cáo mỹ phẩm được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng: truyền hình, truyền thanh, trang thông tin điện tử (Internet, website), sách, báo chí, tờ rơi, pano, áp phích, vật thể trên không, vật thể dưới nước hoặc các phương tiện quảng cáo khác do đơn vị kinh doanh mỹ phẩm thực hiện hoặc tài trợ, ủy quyền cho đơn vị khác thực hiện và các hoạt động tổ chức hội thảo, thông tin , giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm.

THỰC HIỆN TƯ VẤN VÀ XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO MỸ PHẨM:

Tiếp nhận thông tin, giấy tờ và yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn miễn phí và toàn diện về tính hợp pháp và hợp lệ của từng tài liệu cũng như việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoànthiện các tài liệu không chính xác hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành;

Xây dựng và nộp hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm tại cơ quan quản lý

Đóng toàn bộ chi phí và theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ

Ra giấy phép quảng cáo mỹ phẩm và giao giấy phép cho doanh ngiệp

DOANH NGHIỆP CUNG CẤP:

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Giấy đăng ký kinh doanh

Tài liệu liên quan đến quảng cáo: Market, Video, kịch bản, tài liệu chứng minh…