Tag: công nghiệp

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp giúp cho doanh nghiệp được hưởng lợi rất nhiều. Nó giúp cho doanh nghiệp được pháp luật và nhà nước bảo vệ kiểu dáng cho sản phẩm của mình. Đa dạng hóa được sản phẩm giúp cho việc tiếp cận khách hàng được dễ dàng hơn và qua ...