Tag: Cục Quản lý Dược

Thu hồi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nước ngoài

Cụ thể, tại Quyết định số 618/QĐ-QLD, Cục Quản lý Dược đã quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Boolithe Shampoo do Cục Quản lý Dược cấp (Số công bố 90010/14/CBMP-QLD, ngày cấp 17/1/2014). Sản phẩm dầu gội dầu này do công ty ZS Xili Cosmetic LTD Manufacture ...