Tag: đăng ký thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Sau khi sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho các bạn có kèm theo giấy chứng nhận khắc dấu. Các bạn mang giấy chứng nhận khắc dấu đến Phòng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội – Công An của thành phố nơi bạn ...