Tag: giấy tờ

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Giấy đăng ký quảng cáo; 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin quảng cáo; 3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và ...