Tag: nước có ga

Đồ uống nước ngọt gây nguy hại đến sức khỏe ?

Các tác giả  nghiên cứu về béo phì tại Đại học Laval cũng có ý kiến về đề tài này:  "Nước giải khát chỉ đơn giản là chất kẹo lỏng. Giá trị dinh dưỡng của chúng là không thực tế bởi vì chỉ chứa chủ yếu là nước và đường được thêm vào dưới hình ...