Tag: tâm tính cong người

Ăn uống và tâm tính con người

Thêm nữa là vì sự sinh trưởng và hoạt động của hệ thống thần kinh nói chung và não bộ nói riêng, cơ quan đảm nhiệm về hoạt động tinh thần, có quan hệ rất mật thiết với chế độ ăn uống. Ngay trong thời kỳ còn là bào thai, quá trình tăng trưởng và ...